Mann Regnskap

Vad gör vi

Som ett professionellt callcenter, och som partner för våra kunder, tar vi helhets- eller delansvar för följande aktiviteter:

  • Kundtillväxt
  • Kundutveckling
  • Kundtjänst
  • Kundservice

Salesgarden arbetar kontinuerligt med att effektivisera försäljningsprocessen och kvaliteten på varje kundkontakt. Med telefonen som arbetsredskap skapar vi långsiktiga kundrelationer.

Kvinne Vekst

Varför gör vi det?

Vår huvuduppgift är att säkerställa våra kunders resultat och tillväxt mot fastställda mål. Vi hjälper till att öka våra kunders kundbas genom att lägga till nya kunder och behålla befintliga kunder. Vi är fast beslutna att se till att våra kunders kunder tas om hand genom en effektiv och säker försäljningsprocess som kännetecknas av kvalitet.

Kvinne Mann

Hur gör vi detta

Salesgarden sätter alltid upp ett optimalt säljteam, tillsammans med en dedikerad teamledare och projektledare, för varje uppdrag.

Detta är våra framgångsfaktorer i ett givande samarbete:

  • En skräddarsydd och processorienterad onboardingprocess
  • Professionell och transparent kommunikation
  • Kompetenta medarbetare
  • Innovativ teknik
Partner

Partnerskap

Vi arbetar mycket som partner för reklam- och mediebyråer. I dessa fall representerar vi antingen en viktig kommunikationskanal i den övergripande mediemixen, eller så kan vi ta hela försäljningskedjan som strategisk partner. För byrån handlar det om att ha en partner som har stor erfarenhet, specialiserad kompetens och mycket god leveranskvalitet inom vårt område.

Det är också därför våra kunder väljer oss, liksom det förtroende vi har byggt upp efter att vi under flera år har levererat bra lösningar och tusentals säljsamtal.

Ta kontakt